Capels Belang
Voor lokale aandacht!

Nieuws


Terug naar overzicht

13-11-2023

Reactie van Capels Belang op de begroting 2024

De raad behandelde de begroting voor 2024 en het meerjarenperspectief voor de komende 4 jaren.
Al jaren zijn wij als raad niet gewend om een niet sluitende meerjarenbegroting aangeboden te krijgen, maar nu in 2023 voor de begroting 2024 is dit sinds lange tijd weer het geval. Het ravijnjaar 2026 is ook in onze begroting zichtbaar en de stand van de begroting is vanaf begrotingsjaar 2026 dan ook negatief en blijft in deze begrotingsboekwerken ook negatief in de doorkijk naar 2031.

Is dit zorgelijk?
Dat ligt eraan op welke manier je deze begroting benaderd.
Er is in deze begroting al gewerkt met een meersporenbeleid. Een boekhoudkundig en een rekenkundig. Sommige zullen dit boekhoudkundige trukendoos noemen, maar hierbij kijken we voor een groot deel naar de cijfers zoals deze gepresenteerd worden en in deze begroting wordt er in deze systematiek rekening gehouden met een onderbesteding van middelen en deze worden dan ook opgenomen.

Voor Capels Belang is realistisch begroten een belangrijk uitgangspunt. Of en hoe er eventueel aan het zogenaamde derde spoor gewerkt moet worden, namelijk daadwerkelijk bezuinigen of lastenverhoging, is een gegeven wat wij pas kunnen beoordelen als we richting de begroting 2025 -2026 gaan. Zal de soep van het ravijnjaar daadwerkelijk zo heet gegeten worden als deze nu wordt opgediend? Of het ravijnjaar ook daadwerkelijk een ravijnjaar zal worden zal dan moeten blijken en pas dan zullen we ons moeten gaan buigen over ombuigingen in onze uitgave.
Als we nu naar de begroting kijken dan is die vanaf 2026 negatief. Echter de collegebrief waarin we de nieuwe cijfers vanuit de septembercirculaire doorgerekend zien, dan ziet het er alweer anders uit.

Investeren in Capelle, investeren in de Capellenaar blijft belangrijk. Hierbij zijn veiligheid en wonen in Capelle belangrijke pijlers om in te blijven investeren. Dit zullen uitgangspunten blijven voor Capels Belang.Terug naar overzicht

 
 
 
E-mailen
Bellen