Capels Belang
Voor lokale aandacht!

Nieuws


Terug naar overzicht

18-01-2024

Capelle zoekt een nieuwe burgemeester

Gemeenteraad betrekt inwoners bij zoektocht naar nieuwe burgemeester

De gemeenteraad betrekt inwoners van de stad actief bij het zoeken naar een nieuwe burgemeester. Capellenaren kunnen een vragenlijst invullen waarin zij antwoorden geven op vragen waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen.

Drie getekende poppetjes zonder gezicht (twee mannelijk en één vrouwelijk) die als burgemeester zouden kunnen solliciteren
De vacature
De vacature is ontstaan na het vertrek van burgemeester Oskam. Op 19 december 2023 is Cor Lamers gestart als tijdelijk burgemeester. Onlangs is een vertrouwenscommissie samengesteld uit de raad. De eerste taak van de gemeenteraad is om een profielschets op te stellen. Hierin staat uitgebreid beschreven wat voor burgemeester wordt gezocht. Daarbij wordt hulp gezocht van Capellenaren.

De vragenlijst
De gemeenteraad wil graag van de Capellenaren weten aan welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet voldoen. Via deze site(externe link) kan van 18 januari tot en met 30 januari 2024 een vragenlijst worden ingevuld.

Op donderdagen gaan leden van de vertrouwenscommissie op de markt folders uitdelen om bewoners op te roepen de vragenlijst in te vullen. Dat gaan ze ook doen op zaterdagen in de Koperwiek. Ook wordt de mening gevraagd bij allerlei maatschappelijke instellingen, de gemeente- en jongerenraad en het kindercollege en ambtenaren.

Arwin van Buuren, voorzitter van de vertrouwenscommissie: “De gemeenteraad kan en wil niet alleen bepalen waar een nieuwe burgemeester aan moet voldoen. Dat willen we samen met de inwoners doen. De komende weken gaan we op allerlei manieren in gesprek met zoveel mogelijk Capellenaren. Ik roep iedereen op mee te doen naar de zoektocht van een nieuwe burgemeester door bijvoorbeeld de vragenlijst in te vullen of gemeenteraadsleden te mailen of te bellen. We hebben uw hulp nodig en kunnen uw adviezen goed gebruiken.”

Profielschets
De gemeenteraad stelt met alle inbreng uiteindelijk de profielschets voor een nieuwe burgemeester vast. Dat gebeurt in een vergadering van de raad op 21 maart. Daarna start de werving en kunnen kandidaten solliciteren. De nieuwe burgemeester start naar verwachting in september 2024.

 site-burgerpanel.png


Terug naar overzicht

 
 
 
E-mailen
Bellen